למחוק את הכפתור כניסה לאזור האישי

שלח מבחן הערכה לעובד